pixel

0705577886

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THỦY SẢN TƯỜNG PHÁT

02253 783 885 tuongphat318hp@gmail.com 318 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng


CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THỦY SẢN TƯỜNG PHÁT

Cần câu Cần câu đã qua sử dụngCần câu lăng xêCần câu lụcCần câu LureCần cầu isoCần câu rútCần câu tayCần câu máy

Sắp xếp theo:
Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép Vàng cam-6H-450

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu các loại, cá lớn từ 0.3 kg đến 7kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship) 

 6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép Vàng cam-6H-450

272.000 vnđ

Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép Vàng cam-6H-360

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu các loại, cá lớn từ 0.3 kg đến 7kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  

6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép Vàng cam-6H-360

228.000 vnđ 228.000 vnđ

Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép màu Xanh-6H-450

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu các loại, cá lớn từ 0.3 kg đến 7kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship) 

 6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép màu Xanh-6H-450

272.000 vnđ

Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép màu Xanh-6H-360

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu các loại, cá lớn từ 0.3 kg đến 7kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  

6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,tay,Carbon-gân-xoắn-thép màu Xanh-6H-360

227.000 vnđ

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-540

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 90g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu cá tốc độ, cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  

6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-540

525.000 vnđ

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-630

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 90g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu cá tốc độ, cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship) 

 6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-630

580.000 vnđ

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-450

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 90g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu cá tốc độ, cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  

6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-450

475.000 vnđ

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-360

1.Chất liệu sợi Carbon 98%

2.Ống quấn xoắn sợi Carbon 19-6H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đề

u3.Trọng lượng thanh ống khoảng 90g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu cá tốc độ, cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  

6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,Tay-AiBaoLong Linh-Hồn-Rồng-6H-360

415.000 vnđ

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 630-8H

1.Chất liệu sợi Carbon 98%. Ống quấn xoắn sợi Carbon được gia cố cho sử dụng câu cá thể Lớn -độ cứng 8H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu các loại cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  

6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 630-8H

580.000 vnđ

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 540-8H

1.Chất liệu sợi Carbon 98%. Ống quấn xoắn sợi Carbon được gia cố cho sử dụng câu cá thể Lớn -độ cứng 8H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu các loại cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  

6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 540-8H

448.000 vnđ

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 450-8H

1.Chất liệu sợi Carbon 98%. Ống quấn xoắn sợi Carbon được gia cố cho sử dụng câu cá thể Lớn -độ cứng 8H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)4.Có thể sử dụng câu các loại cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship)  6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

Xem chi tiết

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 450-8H

387.000 vnđ

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 360-8H

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 360-8H

1.Chất liệu sợi Carbon 98%. Ống quấn xoắn sợi Carbon được gia cố cho sử dụng câu cá thể Lớn -độ cứng 8H - đường cong cần được thiết kế theo hình cung tròn đều

3.Trọng lượng thanh ống khoảng 120g (không bao gồm thiết bị nắp xoáy)

4.Có thể sử dụng câu các loại cá lớn từ 0.3 kg đến 10kg

5.có tem bảo hành - bảo hành 1 tháng từ ngày mua đốt số 2-3 miễn phí 1 lần (ko bao gồm phí ship) 

 6.sau bảo hành trường hợp bị gẫy, khách hàng được hỗ trợ 30% giá của thiết bị phụ kiện

cần 3m6 

Xem chi tiết

Cần,tay,Vua-Câu-Cá Bạo-lực 360-8H

327.000 vnđ

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 7,2met
Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG với một màu sắc tươi mới hơn,
cần câu cacbon rất nhẹ, gía cả phải chăng
dòng 6H

Xem chi tiết

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 7,2met

1.300.000 vnđ

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 6,3met
Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG với một màu sắc tươi mới hơn,
cần câu cacbon rất nhẹ, gía cả phải chăng
dòng 6H

Xem chi tiết

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 6,3met

1.200.000 vnđ

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 5,4met
Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG với một màu sắc tươi mới hơn,
cần câu cacbon rất nhẹ, gía cả phải chăng
dòng 6H

Xem chi tiết

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 5,4met

1.090.000 vnđ

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 4,5met
Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG với một màu sắc tươi mới hơn,
cần câu cacbon rất nhẹ, gía cả phải chăng
dòng 6H

Xem chi tiết

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 4,5met

970.000 vnđ

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 3,6met
Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG với một màu sắc tươi mới hơn,
cần câu cacbon rất nhẹ, gía cả phải chăng
dòng 6H
các size và giá công khai anh em nhé :
3m6 GIÁ 850K

Xem chi tiết

Cần câu BIQUAN SÓNG CƯỜNG 3,6met

850.000 vnđ

Cần câu tay

Cần câu tay "Bông Lúa"

Giá: >2chiếc 3.6m/225.000đ     4.5m/245.000đ    5.4m/275.000đ

Chất liệu: Carbon-độ cứng khoảng 2H-XS; china

 

Xem chi tiết

Cần câu tay "Bông Lúa"

225.000 vnđ@Copyright 2017 by tuongphatfishing.vn All Rights Reserved.

Add: Số 318 Hai Bà Trưng - Phường Cát Dài - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Cửa Hàng: 26 đường vòng cầu Niệm – Lê Chân – Hải Phòng

 sđt:  031 373 9991

cửa hàng Online : https://zalo.me/s/4119780314683827558/

Hotline 0903.444.886 (Mr. Hảo)

Phương thức thanh toán
3Thanh toán

2

Kết nối với chúng tôi